Categorie: Blogs

0

OVERLAST IS EEN ZORGKWESTIE

In het voorjaar van 2018 nam ik op uitnodiging van de woonbond deel aan een rondtafelgesprek. Hieronder de integrale tekst van het in het blad Huurpeil (editie zomer 2018) verschenen verslag. De toenemende woonoverlast...

0

Anders Wonen Tiel

Tijdens de raadsvergadering van 17 januari heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te spreken. Ik heb van deze gelegenheid gebruik gemaakt om “iets” aan de beeldvorming te doen. Wat ik erg bijzonder...

0

We worden gezien en gehoord!

onderstaand artikel is geplaatst in Ypsilon Nieuws 4 | 2017 ‘Het is zo belangrijk dat er mensen meepraten die wéten waar het over gaat’, zegt Ypsilonlid Joke van der Meulen. Zij vertegenwoordigt ‘de familie’...

0

Laat ook de familie niet tussen wal en schip vallen

Naar aanleiding van een bijdrage aan een burgemeestersconferentie is mij gevraagd een artikel te schrijven voor het Burgemeestersblad. Het is een oproep geworden om (ook) oog te hebben voor familie. Het artikel is geplaatst...

0

Herstel en meedoen, doe het samen!

We kochten 10 jaar geleden een huis waar veel aan verbouwd moest worden. Dit zou maar zo kunnen ontaarden in “help mijn man is klusser” (en zijn vrouw ook)! We moesten dus ergens de...

0

Op 1 december 2017 was ik bij EenVandaag!

“Ze willen je hebben voor EenVandaag!” kreeg ik opeens via de Whatsapp. Spannend natuurlijk, want het is wel de nationale TV. Spannend ook omdat ik vooral bevraagd zou worden over hoe het voor mij...

forensisch, familie, kwaliteit 0

Het kwaliteitsnetwerk en familie.

“Er is vaak al zoveel negativiteit voor en rond het delict geweest, dat het ook voor de familie en naasten belangrijk is om de positieve dingen weer te zien.” “Plezier maakt zaken minder zwaar” Vanuit familieperspectief is een kwaliteitsnetwerk...

familie, naasten, forensisch 1

Ervaringsverhalen van familieleden binnen de forensische zorg.

“Praat erover, stop het niet weg.” ‘Naastenbetrokkenheid is onmisbaar bij herstelgericht werken. Bij forensische zorg gaat het natuurlijk om het minimaliseren van het delict-risico, maar dat realiseer je door zo maximaal mogelijk in te zetten...

crisiskaart, familieperspectief, eigen regie, herstel 0

Eigen regie, ook als het even niet lukt

De mens om wie het gaat (en zijn/haar naasten) centraal. Dat is wat het Schakelteam (en haar voorganger het Aanjaagteam) voortdurend benadrukt bij alles wat ze doet. Een oplossing is pas een goede oplossing...