Categorie: Visie

familie, naasten, forensisch 1

Ervaringsverhalen van familieleden binnen de forensische zorg.

“Praat erover, stop het niet weg.” ‘Naastenbetrokkenheid is onmisbaar bij herstelgericht werken. Bij forensische zorg gaat het natuurlijk om het minimaliseren van het delict-risico, maar dat realiseer je door zo maximaal mogelijk in te zetten...

crisiskaart, familieperspectief, eigen regie, herstel 0

Eigen regie, ook als het even niet lukt

De mens om wie het gaat (en zijn/haar naasten) centraal. Dat is wat het Schakelteam (en haar voorganger het Aanjaagteam) voortdurend benadrukt bij alles wat ze doet. Een oplossing is pas een goede oplossing...

0

Kinderen die willen…

Kortgeleden kreeg ik een inzicht. Dit gebeurde toen ik aan mijn moeder vroeg of ze haar nichtje en jeugdvriendin in Amerika nog eens wilde bezoeken. De dames hebben inmiddels beiden de respectabele leeftijd van...

0

Impact van wonen in een woongroep

Kortgeleden kwam ik deze blog tegen op linkedin die indruk op me gemaakt heeft en is blijven hangen. Het is geschreven door een ouderenpsycholoog en gaat over ouderen. Maar het had net zo goed...

0

Verwarring op congres

Op 22 mei was ik uitgenodigd op de provinciale conferentie ”mensen met verward gedrag” in Venray. Een mooi inhoudelijk programma met veel aandacht voor de mensen waar het om gaat. Zo zou Jozé Moonen...

0

“Verward gedrag” een containerbegrip?

Afgelopen week verscheen er in de Volkskrant een artikel naar aanleiding van het net verschenen boek van Bauke Koekkoek over dit onderwerp. Deze reactie is hier op gebaseerd, het boek zelf heb ik nog niet...